Faculty

Philip S. Yu

Ph.D. Student

Shaika Chowdhury

Bowen Dong

Yingtong Dou

He Huang

Xiaohan Li

Ye Liu

Zheng Liu

Zhiwei Liu

Guixiang Ma

Nooshin Mojab

Mehrnaz Najafi

Vahid Noroozi

Lichao Sun

Shen Wang

Congying Xia

Hu Xu

Chenwei Zhang

Jianguo Zhang

Lei Zheng

Visiting Scholar

Yali Gao
(Ph.D. student)

Jibing Gong
(professor of Yanshan University)

Jiayu Han
(Ph.D. student)

Zhongyuan Jiang
(professor of Xidian University)

Chaozhuo Li
(Ph.D. student)

Hui Yan
(professor)

Alumni

Bokai Cao
(Ph.D., 2018, Research Scientist @ Facebook)

Chun-Ta Lu
(Ph.D., 2018, Software Engineer @ Google Research)

Lifang He
(PostDoc, 2017, PostDoc @ University of Pennsylvania)

Fengjiao Wang
(Ph.D., 2017, Research Scientist @ Criteo Research)

Jiawei Zhang
(Ph.D., 2017, Assistant Professor @ Florida State University)

Jingyuan Zhang
(Ph.D., 2017, Research Scientist @ Baidu)

Qingbo Hu
(Ph.D., 2016, Senior Business Analytics Associate @ LinkedIn)

Weixiang Shao
(Ph.D., 2016, Software Engineer @ Google)

Xiaokai Wei
(Ph.D., 2016, Research Scientist @ Facebook)

Sihong Xie
(Ph.D., 2016, Assistant Professor @ Lehigh University)

Shuyang Lin
(Ph.D., 2015, Research Scientist @ Facebook)

Xiangnan Kong
(Ph.D., 2014, Assistant Professor @ Worcester Polytechnic Institute)

Guan Wang
(Ph.D., 2014, Principal Machine Learning Engineer @ Nauto)

Xiaoxiao Shi
(Ph.D., 2013, Head of SPM @ Engineers Gate)

Yuchen Zhao
(Ph.D., 2013, VP of Engineering @ Xiaoshouyi)

Yan Xie
(Ph.D., 2012, Software Engineer @ Oracle)

Vittorio Selo
(master student)

Previous Visiting Scholars